Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om deklarationsskyldighet och anteckningar

Har getts
16.2.2011
Diarienummer
140/38/2011
Giltighet
Tills vidare

Givet i Helsingfors den 16 februari 2011Skatteförvaltningen lägger till sitt beslut av 20 december 2010 om deklarationsskyldighet och anteckningar (1238/2010) en ny 15a §, som följer:

15a §

Begränsning av deklarationsskyldighet angående kapitalåterbäringar

Fysiska personer och dödsbon behöver inte deklarera de kapitalåterbäringar på vilka tillämpas inkomstskattelagens bestämmelser om beskattning av vinst av egendomsöverlåtelse om det sammanlagda beloppet av under skatteåret erhållna sådana kapitalåterbäringar och övriga överlåtelsepriser av egendom som beaktas enligt 48 § 6 momentet i inkomstskattelagen uppgår till högst 1 000 euro.

Ikraftträdande

Beslutet träder i kraft den 23 februari 2011.

Helsingfors den 16 februari 2011

 

Generaldirektör  Mirjami Laitinen

Ledande jurist  Matti MerisaloSidan har senast uppdaterats 18.2.2011