Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning

Har getts
27.9.2016
Diarienummer
A122/200/2016
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen lägger till ett nytt 2 moment i 2 § i beslutet om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning (1458/2014) varvid det befintliga 2 mom. blir 3 mom., som följer:

2 §

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

En virkesköpare är inte skyldig att verkställa förskottsinnehållning för sådana betalningar till banker som motsvarar köpesumman för en virkesförsäljningsfordran som banken köpt av virkessäljaren och som virkesköparen godkänt.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 

Detta beslut träder i kraft den 3 oktober 2016. Beslutet tillämpas för första gången på prestationer som betalas 3.10.2016 eller därefter.

 

Helsingfors den 27 september 2016


Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande sakkunnig Mia Keskinen