Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning

Har getts
27.9.2016
Diarienummer
A122/200/2016
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen lägger till ett nytt 2 moment i 2 § i beslutet om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning (1458/2014) varvid det befintliga 2 mom. blir 3 mom., som följer:

2 §

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

En virkesköpare är inte skyldig att verkställa förskottsinnehållning för sådana betalningar till banker som motsvarar köpesumman för en virkesförsäljningsfordran som banken köpt av virkessäljaren och som virkesköparen godkänt.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 

Detta beslut träder i kraft den 3 oktober 2016. Beslutet tillämpas för första gången på prestationer som betalas 3.10.2016 eller därefter.

 

Helsingfors den 27 september 2016


Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande sakkunnig Mia KeskinenSidan har senast uppdaterats 27.9.2016