Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2005

Har getts
4.11.2005
Diarienummer
1319/32/2005
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 4 november 2005


Skattestyrelsen har med stöd av 93 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/92) förordnat, att avdraget för resekostnader mellan bostaden och arbetsplatsen beräknas, då såsom billigaste fortskaffningsmedel betraktas annat än allmänna trafikmedel, som följer:

1 §

Då den skattskyldige använder för arbetsresan mellan bostad och arbetsplats fortskaffningsmedel som han äger eller innehar, är avdragets belopp:

bil 0,21 euro per kilometer
motorcykel 0,13 euro per kilometer
moped 0,07 euro per kilometer
cykel 75,00 euro per år.

2 §

Då den skattskyldige använder för ovannämnd resa en bil som arbetsgivaren äger eller innehar, är avdragets belopp 0,18 euro per kilometer.

3 §

Då den skattskyldige använder för ovannämnd resa annat än ovan i 1 och 2 § avsett fortskaffningsmedel, beviljas avdraget på basis av en tillförlitlig utredning om kostnaderna.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 16 november 2005.


Helsingfors den 4 november 2005


Generaldirektör    Jukka Tammi

Överinspektör    Markku MertalaSidan har senast uppdaterats 7.11.2005