Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2014

Har getts
31.10.2014
Diarienummer
A146/200/2014
Giltighet
15.11.2014−

 


Skatteförvaltningen har med stöd av 93 § 2 mom. inkomstskattelagen (1535/92), sådant det lyder i lagen 520/2010, förordnat, att avdraget för resekostnader mellan bostaden och arbetsplatsen beräknas, då såsom billigaste fortskaffningsmedel betraktas annat än allmänna trafikmedel, som följer:

1 §

Då den skattskyldige använder för arbetsresan mellan bostad och arbetsplats fortskaffningsmedel som han äger eller innehar, är avdragets belopp:

bil 0,25 euro per kilometer
motorcykel och lätt fyrhjuling 0,17 euro per kilometer
moped 0,09 euro per kilometer
cykel 85 euro per år

2 §

Då den skattskyldige använder för ovannämnd resa en bil som arbetsgivaren äger eller innehar, är avdragets belopp 0,20 euro per kilometer.

3 §

Då den skattskyldige använder för ovannämnd resa annat än ovan i 1 och 2 § avsett fortskaffningsmedel, beviljas avdraget på basis av en tillförlitlig utredning om kostnaderna.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 15 november 2014.

 

Helsingfors den 31 oktober 2014


Vid förhinder för generaldirektören
Strategidirektör Arto Pirinen

Ledande sakkunnig Tomi PeltomäkiSidan har senast uppdaterats 31.10.2014