Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2011

Har getts
4.11.2011
Diarienummer
680/32/2011
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 93 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/92), sådant det lyder i lagen 520/2010, förordnat, att avdraget för resekostnader mellan bostaden och arbetsplatsen beräknas, då såsom billigaste fortskaffningsmedel betraktas annat än allmänna trafikmedel, som följer:

1 §

Då den skattskyldige använder för arbetsresan mellan bostad och arbetsplats fortskaffningsmedel som han äger eller innehar, är avdragets belopp:

bil 0,25 euro per kilometer
motorcykel 0,16 euro per kilometer
moped 0,09 euro per kilometer
cykel 80 euro per år

2 §

Då den skattskyldige använder för ovannämnd resa en bil som arbetsgivaren äger eller innehar, är avdragets belopp 0,20 euro per kilometer.

3 §

Då den skattskyldige använder för ovannämnd resa annat än ovan i 1 och 2 § avsett fortskaffningsmedel, beviljas avdraget på basis av en tillförlitlig utredning om kostnaderna.

4 §

Skatteförvaltningen har med stöd av 93 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/92), sådant det lyder i lagen 520/2010, förordnat, att avdraget för resekostnader mellan bostaden och arbetsplatsen beräknas, då såsom billigaste fortskaffningsmedel betraktas annat än allmänna trafikmedel, som följer:

Detta beslut träder i kraft den 15 november 2011.

Helsingfors den 4 november 2011

 

Generaldirektör Mirjami Laitinen

Överinspektör Kari AaltonenSidan har senast uppdaterats 9.11.2011