Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2009

Har getts
12.11.2009
Diarienummer
1025/32/2009
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 12 november 2009


Skattestyrelsen har med stöd av 93 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/92) förordnat, att avdraget för resekostnader mellan bostaden och arbetsplatsen beräknas, då såsom billigaste fortskaffningsmedel betraktas annat än allmänna trafikmedel, som följer:

1 §

Då den skattskyldige använder för arbetsresan mellan bostad och arbetsplats fortskaffningsmedel som han äger eller innehar, är avdragets belopp:

bil 0,24 euro per kilometer
motorcykel  0,15 euro per kilometer
moped 0,08 euro per kilometer
cykel 80,00 euro per år 

2 §

Då den skattskyldige använder för ovannämnd resa en bil som arbetsgivaren äger eller innehar, är avdragets belopp 0,20 euro per kilometer.

3 §

Då den skattskyldige använder för ovannämnd resa annat än ovan i 1 och 2 § avsett fortskaffningsmedel, beviljas avdraget på basis av en tillförlitlig utredning om kostnaderna.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 20 november 2009.

Helsingfors den 12 november 2009

Generaldirektör    Mirjami Laitinen

Överinspektör    Markku MertalaSidan har senast uppdaterats 12.11.2009