Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2008

Har getts
12.11.2008
Diarienummer
1640/32/2008
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 12 november 2008    


Skattestyrelsen har med stöd av 93 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/92) förordnat, att avdraget för resekostnader mellan bostaden och arbetsplatsen beräknas, då såsom billigaste fortskaffningsmedel betraktas annat än allmänna trafikmedel, som följer:

1 §

Då den skattskyldige använder för arbetsresan mellan bostad och arbetsplats fortskaffningsmedel som han äger eller innehar, är avdragets belopp:

bil 0,24 euro per kilometer
motorcykel 0,15 euro per kilometer
moped 0,08 euro per kilometer
cykel   80,00 euro per år

2 §

Då den skattskyldige använder för ovannämnd resa en bil som arbetsgivaren äger eller innehar, är avdragets belopp 0,20 euro per kilometer.

3 §

Då den skattskyldige använder för ovannämnd resa annat än ovan i 1 och 2 § avsett fortskaffningsmedel, beviljas avdraget på basis av en tillförlitlig utredning om kostnaderna.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 21 november 2008.


Helsingfors den 12 november 2008


Generaldirektör    Mirjami Laitinen


Överinspektör    Markku Mertala               Sidan har senast uppdaterats 14.11.2008