Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2018

Har getts
6.11.2018
Diarienummer
VH/1930/00.01.02/2018
Giltighet
30.11.2018 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 93 § 2 mom. i inkomstskattelagen (1535/92), sådant det lyder i lagen 504/2010, förordnat, att avdraget för resekostnader mellan bostaden och arbetsplatsen beräknas, då såsom billigaste fortskaffningsmedel betraktas annat än allmänna trafikmedel, som följer:

1 §

Då den skattskyldige använder för arbetsresan mellan bostad och arbetsplats fortskaffningsmedel som han äger eller innehar, är avdragets belopp:

Då den skattskyldige använder för arbetsresan mellan bostad och arbetsplats fortskaffningsmedel som han äger eller innehar, är avdragets belopp:
bil 0,25 euro per kilometer
motorcykel och lätt fyrhjuling 0,16 euro per kilometer
moped 0,09 euro per kilometer
cykel 85 euro per år

2 §

Då den skattskyldige använder för ovannämnd resa en bil som arbetsgivaren äger eller innehar, är avdragets belopp 0,19 euro per kilometer.

3 §

Då den skattskyldige använder för ovannämnd resa annat än ovan i 1 och 2 § avsett fortskaffningsmedel, beviljas avdraget på basis av en tillförlitlig utredning om kostnaderna.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 30 november 2018.

 

Helsingfors den 6 november 2018

Generaldirektören Markku Heikura

Ledande sakkunnig Kari Aaltonen

Sidan har senast uppdaterats 7.11.2018