Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Fastighetsskatteprocentsatserna för år 2010 till Skatteförvaltningen

Har getts
10.11.2009
Diarienummer
1100/31/2009
Giltighet
Tills vidare

Utfärdad i Helsingfors de 10 november 2009


Skattestyrelsen har med stöd av 11 § i fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/92) sådan den lyder i lagen av den 12 november 1999 (1026/1999) föreskrivit:

Fastighetsskatteprocentsatserna för år 2010 ska meddelas till Skatteförvaltningen senast den 21 december 2009.


Generaldirektör    Mirjami Laitinen


Överinspektör  Eila NärhiSidan har senast uppdaterats 10.11.2009