Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förändring av 1 § punkt 14) i Skatteförvaltningens foreskrift om Certifiering av deklarationer och andra handlingar som lämnas in till Skatteförvaltningen på elektronisk väg (1223/09/2009)

Har getts
17.6.2010
Diarienummer
1223/09/2009
Giltighet
Tills vidare

Förändring av Skatteförvaltningens foreskrift om Certifiering av deklarationer och andra handlingar som lämnas in till Skatteförvaltningen på elektronisk väg (1223/09/2009).

Utfärdat i Helsingfors den 17 juni 2010


Skatteförvaltningen har med stöd av 24 § 2 mom. i lagen om skatteuppbörd (609/2005) och 30 § i skattekontolagen (604/2009) ändrats 1 § punkt 14)  i sitt föreskrift om Certifiering av deklarationer och andra handlingar som lämnas in till Skatteförvaltningen på elektronisk väg (1223/09/2009) som följer: 

1 §

14)  

En personkund, företag eller samfund kan anmäla bankkontonummer för betalning av skatteåterbäringar på elektronisk väg i Suomi.fi -tjänsten med nätblankett som Skatteförvaltningen har fastställt för detta ändamål. Personkunden eller företagen som använder personbeteckning certifieras med uppgiftslämnarens personliga nätbankkoder som Tunnistus.fi i -tjänsten har godkänt eller med Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat. Den som använder företags- och organisationsnummer certifieras med uppgiftslämnarens Katso -kod; (punkt 14 har förändrats 17.6.2010)


 
2 §

Ikraftträdande

Detta förordnande träder i kraft 17.6.2010.

Generaldirektör Mirjami Laitinen

Överinspektör  Taito von KonowSidan har senast uppdaterats 21.6.2010