Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens föreskrift om betalningsordning för förpliktelserna

Har getts
27.1.2014
Diarienummer
A1/5000/2014
Giltighet
1.2.2014 - 31.12.2016
Ersätter anvisningen
217/519/2010

Skatteförvaltningen har med stöd av 20 § 4 mom. i skattekontolagen (604/2009) bestämt:

1 §

Betalningsordning för förpliktelserna

Om det finns flera förpliktelser enligt 20 § 2 mom. 1-punkten i skattekontolagen som ska betalas samma dag, betalas förpliktelserna i följande ordning:

 1. förskottsinnehållning som debiterats på löner och pensioner;
 2. förskottsinnehållning som deklarerats på löner och pensioner;
 3. Åländsk källskatt;
 4. förskottsinnehållning på inkomst av virkesförsäljning;
 5. förskottsinnehållning som verkställts på aktiebolag, andelslag eller andra samfund;
 6. förskottsinnehållning på räntor och andelar;
 7. förskottsinnehållning på dividender och på överskott från andelslag.

Om det finns flera förpliktelser enligt 20 § 2 mom. 3-punkten i skattekontolagen som skall betalas samma dag, täcks förpliktelserna i följande ordning:

 1. mervärdesskatt;
 2. skatt på försäkringspremier;
 3. källskatt på löner;
 4. källskatt på dividender;
 5. källskatt på räntor och royaltier
 6. källskatt på ränteinkomst;
 7. lotteriskatt.

2 §

Betalningsordning för skatteförhöjningar och förseningsavgifter

Om det finns flera skatter och avgifter samt skatteförhöjningar och förseningsavgifter som har samma ordningsnummer och skall betalas samma dag, skall skatteförhöjningarna och förseningsavgifterna betalas efter att alla skatter och avgifter har betalts.

Skatteförhöjningar och förseningsavgifter betalas i samma ordning som de skatter och avgifter som utgör grunden för skatteförhöjningarna och förseningsavgifterna.

3 §

Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft den 1 februari 2014.

Med detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut av den 2 mars 2010 om betalningsordning för förpliktelserna (217/519/2010)


Helsingfors den 27 januari 2014

Generaldirektör Pekka  Ruuhonen

Ledande sakkunnig Soili SinisaloSidan har senast uppdaterats 27.1.2014