Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens föreskrift om betalningsordning för förpliktelserna

Har getts
2.3.2010
Diarienummer
217/519/2010
Giltighet
Tills vidare

Given i Helsingfors den 2 mars 2010


Skatteförvaltningen har med stöd av 20 § 4 mom. i skattekontolagen (604/2009) bestämt:

1 §

Betalningsordning för förpliktelserna

Om det finns flera förpliktelser enligt 20 § 2 mom. 1-punkten i skattekontolagen som skall betalas samma dag, betalas förpliktelserna i följande ordning:

 1. förskottsinnehållning som debiterats på löner och pensioner;
 2. förskottsinnehållning som deklarerats på löner och pensioner;
 3. åländsk källskatt;
 4. förskottsinnehållning på inkomst av virkesförsäljning;
 5. förskottsinnehållning som verkställts på aktiebolag, andelslag eller andra samfund;
 6. förskottsinnehållning på räntor och andelar;
 7. förskottsinnehållning på dividender och räntor på andelskapitalet.

Om det finns flera förpliktelser enligt 20 § 2 mom. 3-punkten i skattekontolagen som skall betalas samma dag, täcks förpliktelserna i följande ordning:

 1. mervärdesskatt;
 2. skatt på försäkringspremier;
 3. källskatt på löner;
 4. källskatt på dividender;
 5. källskatt på ränteinkomst;
 6. lotteriskatt.

2 §

Betalningsordning för skatteförhöjningar och förseningsavgifter

Om det finns flera skatter och avgifter samt skatteförhöjningar och förseningsavgifter som har samma ordningsnummer och skall betalas samma dag, skall skatteförhöjningarna och förseningsavgifterna betalas efter att alla skatter och avgifter har betalts. 
Skatteförhöjningar och förseningsavgifter betalas i samma ordning som de skatter och avgifter som utgör grunden för skatteförhöjningarna och förseningsavgifterna.

3 §

Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft den 3 mars 2010.

Helsingfors den 2 mars 2010


Vid förhinder för generaldirektör
Överdirektör Maija-Leena Rautanen

Överinspektör Sirpa Aarniolehto-KotilainenSidan har senast uppdaterats 3.3.2010