Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om användning av betalningar och återbäringar till betalning av skatter

Har getts
7.12.2016
Diarienummer
A13/5000/2016
Giltighet
1.1.2017 -

Skatteförvaltningen har med stöd av 9 § 6 mom. i lagen om skatteuppbörd (769/2016) bestämt:

1 §
 
Användningsordning för betalningar och återbäringar

Om det finns flera skatter enligt 9 § 2 mom. 1 punkten i lagen om skatteuppbörd som ska betalas samma dag, används betalningarna och återbäringarna till betalning av skatter i följande ordning:

 1. förskottsinnehållning på löner och pensioner,
 2. källskatt på Åland,
 3. förskottsinnehållning på inkomst av virkesförsäljning,
 4. förskottsinnehållning som verkställts på aktiebolag, andelslag eller andra samfund,
 5. förskottsinnehållning på räntor och andelar,
 6. förskottsinnehållning på dividender och på överskott från andelslag.

Om det finns flera skatter enligt 9 § 2 mom. 3 punkten i lagen om skatteuppbörd som ska betalas samma dag, används betalningarna och återbäringarna till betalning av skatter i följande ordning:

 1. mervärdesskatt,
 2. försäkringspremieskatt,
 3. källskatt på löner,
 4. källskatt på dividender,
 5. källskatt på räntor och royaltyer,
 6. källskatt på ränteinkomst,
 7. lotteriskatt,
 8. apoteksskatt.

 2 §

Betalningsordning för skatteförhöjningar och förseningsavgifter

Om det finns flera skatter enligt 9 § 2 mom. 1 eller 3 punkten i lagen om skatteuppbörd samt skatteförhöjningar och förseningsavgifter som ska betalas samma dag, ska förseningsavgifterna betalas efter att skatterna och de skatteförhöjningar som hänför sig till dem har betalats.

Skatteförhöjningar och förseningsavgifter betalas i samma ordning som de skatter som utgör grunden för skatteförhöjningarna och förseningsavgifterna.

3 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 7 december 2016

 

generaldirektör Pekka Ruuhonen

överinspektör Markus KauttoSidan har senast uppdaterats 8.12.2016