Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Versionshistoria

Har getts Dokumentets namn Ändringar
1.1.2021 Distansförsäljning av punktskattepliktiga produkter till Finland Ersätter anvisningen VH/82/00.01.00/2020, 17.4.2020 Anvisningen har uppdaterats eftersom på punktbeskattningen har från och med början av år 2021 börjat tillämpas lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Uppdateringarna gäller i huvudsak anvisningens kapitel 3 och 4 om beskattningsförfarandet. Anvisningens paragrafreferenser och exempel har justerats så att de motsvarar de nya bestämmelserna.

Ersätter anvisningen:
Valmisteveron alaisten tuotteiden etämyynti Suomeen

17.4.2020 Distansförsäljning av punktskattepliktiga produkter till Finland