Överlåtelsebeskattning vid ändringar av företagsformen och företagsomstruktureringar

Har getts
7.11.2019
Diarienummer
VH/3695/00.01.00/2019
Giltighet
1.11.2019 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Yritysmuodonmuutosten ja yritysjärjestelyjen varainsiirtoverotus