Beskattning av aktieemission som grundar sig på arbetsförhållande

Har getts
4.3.2021
Diarienummer
VH/8719/00.01.00/2020
Giltighet
4.3.2021 - Tills vidare
Bemyndigande
Lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
VH/572/00.01.00/2019

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Työsuhteeseen perustuvan osakeannin verotus