Resekostnader för arbetstagare inom specialbranscher

Har getts
19.12.2019
Diarienummer
VH/6262/00.01.00/2019
Giltighet
1.1.2020 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
A53/200/2018

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Erityisalalla työskentelevän matkakustannukset