Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Beskattning av anslutningsavgifter

Har getts
19.2.2004
Diarienummer
350/40/2004
Giltighet
19.2.2004 - Tills vidare
Bemyndigande
L om skatteförvaltningen (1557/95) 2 § 2 mom.

Denna anvisning uppdateras för tillfället.

Högsta förvaltningsdomstolen har i sitt utslag 11.2.2004 (l.257) ansett, att anslutningsavgifter som kan överföras men inte återbäras kunde betraktas som slutlig ersättning för avgiftsbetalarens anslutning till distributionsnätet (el- eller fjärrvärmenätet). Det var fråga om en betalning som baserade sig på kundrelation och inte en kapitalbetalning i anslutning till ägarförhållandet. För anslutningsavgiften skulle således mervärdesskatt betalas.

Avgörandet ändrar den tidigare praxisen. Skattestyrelsen anser, att avgörandet ska tillämpas från och med 1.4.2004. Det tillämpas också på avgifter som uppbärs för anslutning till tele-, vattenlednings- och avloppsnätet och andra motsvarande nät och som inte kan återbäras.

Anslutningsavgifter som kan återbäras är skattefria också i fortsättningen.

Avgörandet inverkar inte på behandling av anslutningsavgifter i inkomstbeskattningen.


Biträdande direktör Anneli Kukkonen

Överinspektör Leila Himanka

Sidan har senast uppdaterats 26.5.2017