Beskattning av hyresinkomster

Har getts
11.1.2021
Diarienummer
VH/8133/00.01.00/2020
Giltighet
11.1.2021 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
VH/5804/00.01.00/2019

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Vuokratulojen verotus