Beskattning av hyresinkomster

Har getts
7.2.2020
Diarienummer
VH/5804/00.01.00/2019
Giltighet
7.2.2020 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
A250/200/2017

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Vuokratulojen verotus