Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Beskattningsvärden på bostads- och fastighetsaktier för år 2005

Giltighet
Tills vidare

Var hittar jag beskattningsvärdet på bostadsaktiebolagets aktier för skatteåret 2006 och hur ska ja värdera tillgångarna som ska deklareras i inkomstbeskattningen?

Beskattningsvärden för år 2005

Beskattningsvärden har listats upp i tabeller per skatteverk. Tabellerna finns i PDF –format. Om din dator ännu saknar ett PDF –läsprogram, kan du ladda ner ett sådant gratis direkt på adressen www.adobe.com/fi/reader.

Beskattningsvärdet har beräknats i enlighet med finansministeriets beslut (996/93) på basis av balansuppgifterna från året som föregår skatteåret.  Skillnaden (+ eller -) mellan bolagets annan egendom och skulderna inverkar inte på bolagets beskattningsvärde, om skillnaden är mindre än 20 % av fastigheternas beskattningsvärde.

Också bolagets långfristiga skulder har dragits av hos bolaget, även om kunderna skulle separat vara berättigade att betala sin låneandel. Delägarnas andel av skulden dras således inte av från värdet på aktier som delägaren innehar.

I filerna har bostads-/fastighetsaktiebolagets namn inte nödvändigtvis skrivits ut i sin helhet, så att aktiebolaget ska individualiseras på basis av FO –numret. FO –numret kan kontrolleras på FODS –informationstjänsten på adressen: www.ytj.fi/svenska.

I Pdf –tabellen hittar du uppgiften som du söker efter lättast med hjälp av Acrobats Sök (Find) –kommando.

  • Öppna tabellen, tryck på musens höger öra och välj alternativet Sök (Find) eller använd snabbtangenterna Ctrl + F.
  • Skriv i Sök –rutan FO –numret eller bostads-/fastighetsaktiebolagets namn.
  • När du klickar på sök nästa –knappen, hämtar programmet det avsnitt av sidan där FO –numret eller namnet förekommer.
Sidan har senast uppdaterats 12.1.2007