Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Var hittar jag beskattningsvärdet på bostadsaktiebolagets aktier för skatteåret 2006 och hur ska ja värdera tillgångarna som ska deklareras i inkomstbeskattningen?

Giltighet
Tills vidare

Förmögenhetsbeskattningen slopades från början av skatteåret 2006. skattestyrelsen fastställer därför inte längre beskattningsvärden på bostadsaktiebolagets aktier för skatteåret 2006.

Även om förmögenhetsbeskattningen har slopats, ska en fysisk person och ett inhemskt dödsbo i regel i inkomstbeskattningen deklarera samma tillgångar och skulder som tidigare.

Tillgångarna och skulderna som ska deklareras har definierats i Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar. Om tillgångar anmäls likväl inte värdet.

Skatteförvaltningen antecknar i den förhandsifyllda skattedeklarationen de tillgångar och skulder som skatteförvaltningen har uppgift om. Den skattskyldige ska kontrollera och vid behov korrigera uppgifterna.

Förmögenheten har efter slopandet av förmögenhetsbeskattningen definierats i skattedeklarationen utan förmögenhetens värde, t.ex. fastighetens belägenhetskommun och fastighetsbeteckning eller bostadsaktiebolagets namn och lägenhetens nummer.

Beskattningsvärden på bostads- och fastighetsaktier för år 2005

Sidan har senast uppdaterats 12.1.2007