Beskattning av understöd, stipendier och hederspris

Har getts
29.3.2019
Diarienummer
VH/2871/00 01 00/2018
Giltighet
29.3.2019 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
A87/200/2018

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Apurahojen, stipendien ja tunnustuspalkintojen verotus