Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteprocent är olika för pensionstagare och löntagare

Giltighet
−8.12.2015

Ändringar för 2009

I början av 2009 slopades s.k. pensionsinkomstavdrag för makar vid kommunalbeskattningen. Fr.o.m. 2009 är pensionsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen lika stort oberoende av om personen är gift eller inte. Ändringen påverkade beskattningen av de pensionstagarmakar vilkas årliga pension underskrider 21 000 euro. Även beräkningsformeln av pensionsinkomstavdraget ändrades så att avdraget ökade litet.

I början av 2009 höjdes folkpensionerna med ca 4,6 % och arbetspensionerna med ca 4,9 %. Också statsskatteskalan lindrades litet.

Sjukförsäkringspremie på pension steg från 1,41 % till 1,45 %. Ytterligare stramades beskattningen åt också på grund av att inkomstskattesatsen i många kommuner och församlingar höjdes.

Ändringar för år 2013

I början av 2013 gjordes en indexförhöjning på ca 3,5 % för folkpensionerna och en indexförhöjning på ca 2,8 % för arbetspensionerna. Pensionens sjukförsäkringspremie höjdes från föregående år och är 1,47 %. År 2013 ingår även Yle-skatten på 0,68 % i pensionernas förskottsinnehållningsprocent.

Om pensionen är större än 45 000 euro betalas en tilläggskatt på pensionsinkomst. Tilläggsskattens belopp är 6 % av den pensionsdel som överskrider 45 000 euro.

Skatteprocent visar inte direkt andelen som blir kvar i handen

Då man jämför beskattningen av lön och pension, ska man komma ihåg att det inte är blotta skatteprocenten som visar hur mycket man får i handen. Skatteprocenten för löntagare är vanligtvis mindre än skatteprocenten för pensionstagare men löntagarna betalar utöver skatteprocenten även pensionsförsäkringspremie och arbetslöshetsförsäkringspremie. Dessa premier får löntagaren dra av i beskattningen. Premierna har redan i förväg beaktats i löntagarens skatteprocent som ett avdrag då skatteprocenten beräknats. Därför är skatteprocenten lägre. Pensionsförsäkringspremien för löntagare som fyller 53 i år är 6,50 % och hans eller hennes arbetslöshetsförsäkringspremie är 0,6 %, dvs. sammanlagt 7,1 %.  Andelen som blir kvar i handen framgår när 7,1 procent läggs till skatteprocenten.  Pensionstagare betalar skatt enligt endast skatteprocenten men inga pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier.Sidan har senast uppdaterats 26.5.2010