Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Pass som arbetsgivaren bekostat är skattepliktig förmån

Giltighet
Tills vidare

Kostnaderna för anskaffande av ett pass utgör levnadskostnader. Om arbetsgivaren betalar arbetstagarens kostnader för pass, utgör de arbetstagarens lön. Det har ingen betydelse hur många gånger arbetstagaren måste företa en tjänsteresa utomlands.

Extra kostnader för anskaffande av pass

Anskaffandet av pass kan i vissa fall medföra sådana merkostnader som föranleds av arbetet och som arbetsgivaren kan ersätta utan att verkställa förskottsinnehållning.

Exempel: Om passet finns på den kommande arbetsstatens ambassad på grund av visumansökan och löntagaren behöver pass för en annan utlandsresa under tiden, kan arbetsgivaren skaffa arbetstagaren ett duplettpass. Det har ingen betydelse huruvida duplettpasset behövs för tjänsteresa eller privat resa.
Exempel: Hos flygpersonal kan pass till följd av det stora antalet tjänsteresor fyllas av visum redan under giltighetstiden. Då behövs ett nytt pass. Arbetsgivaren kan betala kostnaderna för det nya passet utan att verkställa förskottsinnehållning.

Resedokument för yrkesmässigt bruk

Resedokument avsedda endast för yrkesmässigt bruk är nationell identitetshandling för sjömän (”sjömanspass”) samt certifikat och besättningskort för besättning på luftfartyg. Dessa kan inte användas t.ex. på turistresor. Arbetsgivaren kan betala kostnaderna för dem utan att verkställa förskottsinnehållning.

Arbetstagarens kostnader för visumansökan till arbetsstaten vid utlandskommendering utgör sådana kostnader föranledda av arbetet som arbetsgivaren kan betala utan att verkställa förskottsinnehållning. På samma sätt kan arbetsgivaren bekosta ett internationellt körkort som arbetstagaren behöver i utlandsarbetet.Sidan har senast uppdaterats 5.5.2011