Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Uppgifter om icke-deltagande finansinstitut – FATCA-årsanmälningar för 2015 och 2016

Giltighet
Tills vidare

Om ett rapporterande finansinstitut gör betalningar till ett icke-deltagande finansinstitut, ska det emellertid ange i sin FATCA-årsanmälan det icke-deltagande finansinstitutets namn och det sammanlagda beloppet av betalningar.

Betalningar som ska anmälas

  1. Ränta som betalats från en icke-amerikansk källa till ett konto som innehas av ett utländskt icke-deltagande finansinstitut:
  2. Dividend som betalats från en icke-amerikansk källa för aktier som innehas på ett konto hos ett utländskt icke-deltagande finansinstitut;
  3. Betalningar till ett utländskt icke-deltagande finansinstitut – som betalas på ett finanskonto eller på basis av medel på ett sådant konto – i samband med en utlåningstransaktion som gäller värdepapper, en transaktion som gäller återköp efter försäljning, warrant, futur, option, swap eller en motsvarande transaktion, som antingen direkt eller indirekt beror på utbetalning av ränta eller dividend från en amerikansk källa eller som fastställs utifrån en sådan;
  4. Sådana betalningar från en icke-amerikansk källa till ett utländskt icke-deltagande finansinstitut som utgör inkomster eller nyttigheter av försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal.

Exempel på olika situationer

Finansinstitutet anses ha betalat betalningar enligt ovan till ett icke-deltagande finansinstitut om mottagaren är ett icke-deltagande finansinstitut för sin egen räkning eller i sitt eget namn för sin kunds räkning.

Däremot anses ett icke-deltagande finansinstitut inte vara betalningsmottagare om det i transaktionen fungerar i sin kunds namn och för dennes räkning.

Finansinstitutet anses inte vara betalare i situationer där finansinstitutets kund själv gör betalningar från sitt eget konto till ett konto hos ett icke-deltagande finansinstitut.

Ytterligare information om anmälan av uppgifter om icke-deltagande finansinstitut finns i anvisningen Teknisk tillämpning av FATCA-årsanmälningar (pdf).

Sidan har senast uppdaterats 7.1.2016