Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Vanligaste byggtjänster som omfattas av omvänd momsskyldighet inom byggbranschen

Giltighet
Tills vidare

Byggnadsindustrin RT har i samarbete med Skatteförvaltningen utarbetat en förteckning över de vanligaste byggtjänsterna som omfattas av den omvända momsskyldigheten inom byggbranschen. Förteckningen är inte heltäckande.

Företeckningen finns här: Byggtjänster på vilka omvänd momsplikt tillämpas från och med 1.4.2011 (rt.fi, endast på finska)Sidan har senast uppdaterats 21.2.2011