Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Sammandragsdeklaration för mervärdesskatt: Försäljning av ett nytt transportmedel till en icke-momsskyldig

Giltighet
Tills vidare

Deklarationsperioden för sammandragsdeklaration är en månad och deklarationen ska lämnas in senast den 20 dagen i den följande månaden.

I denna deklaration uppges de försäljningar av nya transportmedel till andra än momsskyldiga i andra EU-länder som hänförs till månaden i fråga. Försäljning hänförs i regel till den kalendermånad som följer efter leveransmånaden. Om köparen den månad varan levererats har getts en faktura eller en handling som kan användas som faktura, hänförs försäljningen till leveransmånaden. Om fakturan är en förhandsfaktura, hänförs försäljningen enligt huvudregeln.

Med transportmedel avses för person- eller varutransporter avsedda

 1. motordrivna marktransportmedel som har en motor med en cylindervolym på över 48 cm³ eller en effekt på över 7,2kw;
 2. över 7,5 meter långa fartyg och
 3. luftfartyg med en största tillåtna startvikt som överstiger 1 550 kg.

Ett transportmedel är nytt, om

 1. ett motordrivet marktransportmedel har sålts högst sex och ett annat transportmedel högst tre månader efter det att de första gången togs i bruk, eller
 2. ett motordrivet marktransportmedel har körts högst 6 000 kilometer, ett fartyg har körts eller seglats högst 100 timmar eller ett luftfartyg har flugits högst 40 timmar.

Bra att veta

Köparens namn och adressuppgifter i destinationslandet ska uppges tillräckligt noggrant. Köpesumman ska uppges i euro med cent.
Köpesumman är det pris som säljaren och köparen överenskommit inklusive alla pristillägg.;

Till köpesumman räknas även de kostnader för leveransen av varan för vilka säljaren debiterat köparen.

Fakturakopiorna lämnas in till Skatteförvaltningen endast om skattemyndigheten särskilt ber om dem.

Inlämningsanvisning

Lämna in deklarationen på adressen www.Ilmoitin.fi. På sidan "Anvisningar och hjälpmedel" i webbtjänsten Ilmoitin.fi finns ett Excel-blad som du kan använda för att skapa filen.

 1. Fyll i tabellen Försäljningsuppgifter.
 2. Spara tabellen med ett valfritt namn. Kom ihåg att tabellen måste bläddras fram senare.
 3. Öppna tjänsten Ilmoitin på adressen www.Ilmoitin.fi.
 4. Välj ”Inlämnande av material” i den vänstra menyn.
 5. Logg in med dina Katso-koder (det räcker med Katso PWD).
 6. Välj fliken ’Andra deklarationer’.
 7. Lämna uppgifterna som behövs för namngivandet av deklarationen.
 8. Bläddra fram filen som ska lämnas in.
 9. Sänd filen till Skatteförvaltningen genom att trycka på tangenten ’Lämna in materialet’.
 10. Inlämningsuppgifterna sparas i leveranshistorien.
Sidan har senast uppdaterats 23.6.2010