Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Ändringar i momsbeskattningen 1.8.2010

Giltighet
Tills vidare

Omvänd mervärdeskatteskyldighet vid försäljning av utsläppsrätter

Med utsläppsrätt avses i utsläppsdirektivet avsedd rätt att under en fastställd period släppa ut växthusgaser i atmosfären motsvarande ett ton koldioxidekvivalenter.

En köpare som är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga är skyldig att betala moms på försäljning av utsläppsrätt. Omvänd skattskyldighet tillämpas på en sådan försäljning av utsläppsrätt som sker efter den 31.7.2010.

Köparen av utsläppsrätt uppger den moms som ska betalas enligt omvänd skattskyldighet i momsdeklaration.

Om den som köper utsläppsrätt inte är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga är säljaren på normalt sätt momsskyldig för försäljningen av utsläppsrätten.

 Sidan har senast uppdaterats 1.1.2017