Avdragsgiltigheten av nedskrivningar av fordringar i beskattningen av näringsinkomst

Har getts
14.12.2020
Diarienummer
VH/8342/00.01.00/2020
Giltighet
14.12.2020 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom
Ersätter anvisningen
VH/5688/00.01.00/2019

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt. Anvisningen på finska: Saamisten arvonalenemisten vähennyskelpoisuus elinkeinotulon verotuksessa.