Företagsomstrukturering och beskattning – fusion

Har getts
16.12.2020
Diarienummer
VH/8356/00.01.00/2020
Giltighet
16.12.2020 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom
Ersätter anvisningen
VH/5876/00.01.00/2019, 1.1.2020

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt. Anvisningen på finska: Yritysjärjestelyt ja verotus - sulautuminen.