Tillämpningsanvisning för fastighetsskattelagen

Har getts
12.3.2018
Diarienummer
A11/200/2018
Giltighet
12.3.2018 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
A64/200/2017, A37/200/2014

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.
Anvisningen på finska: Kiinteistöverolain soveltamisohje