Tillämpningsanvisning för fastighetsskattelagen

Har getts
25.3.2019
Diarienummer
VH/633/00.01.00/2019
Giltighet
25.3.2019 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
A11/200/2018

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Kiinteistöverolain soveltamisohje