Kostnader för företagshälsovård för företagare i beskattningen

Har getts
5.4.2018
Diarienummer
A239/200/2017
Giltighet
5.4.2018 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
A47/200/2013

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.
Anvisningen på finska: Yrittäjän työterveyshuollon kustannukset verotuksessa