Återkrav av förmånsinkomster och pensioner

Har getts
2.1.2020
Diarienummer
VH/6253/00.01.00/2019
Giltighet
1.1.2020 - Tills vidare
Bemyndigande
Lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
A198/200/2017

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Etuustulojen ja eläkkeiden takaisinperintä