Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Momslagens gräns för fakturor på mindre belopp sjunker till 250 euro

Har getts
6.9.2005
Diarienummer
1119/40/2005
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
L om skatteförvaltningen (1557/95) 2 § 2 mom.

Momslagens krav på fakturainnehållet som trädde i kraft från början av år 2004 innehåller förutom de allmänna kraven också de mindre strikta kraven på fakturor (förenklad faktura) som avser försäljning till ett mindre belopp och vissa andra fakturor. Fakturor till ett mindre belopp är enligt momslagen 209c § 1 punkten fakturor i vilka slutsumman är högst 1 000 euro.

Den övre gränsen för fakturor på mindre belopp ändras från 1 000 euro till 250 euro. Momslagens ändring träder i kraft den 1.1.2006 (331/20.5.2005). Lagen tilllämpas när en såld vara har levererats, en tjänst har utförts eller ett gemenskapsinternt varuförvärv har gjorts den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Efter att ändringen har trätt i kraft gäller de allmänna kraven på fakturainnehållet för fakturor som överstiger 250 euro.

Ändringen inverkar inte på de förenklade fakturorna som definieras enligt bransch i momslagen 209c § 2-4 punkter. På grund härav, får man även i fortsättningen utfärda förenklade fakturor i minuthandeln, café- och restaurangverksamheten och vid försäljning persontransporttjänster trots att fakturans slutsumma skulle överstiga 250 euro.

På fakturor som avser serverings- och persontransporttjänster som är avsedda för vidareförsäljning ska man göra anteckningarna som ställs enligt de allmänna fakturainnehållskraven.

Till övriga delar är anvisningarna gällande kraven på fakturainnehållet 30.6.2003 Dnr 1731/40/2003 Kraven på fakturan i momsbeskattningen och 20.2.2004  Dnr 357/40/2004 Frågor om momsbeskattningens faktureringsbestämmelser i kraft.

Biträdande direktör Anneli Kukkonen

Överinspektör Iris Kavonius

Sidan har senast uppdaterats 7.9.2005