Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Företagets generationsväxling i beskattningen

Har getts
17.3.2010
Diarienummer
57/349/2010
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (237/08)
Ersätter anvisningen
535/345/2004, 24.6.2004

Denna anvisning handlar om de vanligaste situationerna för generationsväxling i företag och om hur de beskattas (inkomst-, arvs- och gåvo-, överlåtelse- och mervärdesskatt). I denna anvisning beaktas bl.a. att förmögenhetsskattelagen har upphävts, den nya aktiebolagslagen, övriga individuella ändringar i lagstiftningen och gällande rättspraxis. I skillnad till föregående anvisning behandlar inte denna anvisning fastställandet av gängse värde eftersom ämnet behandlas i Skatteförvaltningens anvisning om Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen (Dnr 746/36/2009).

Anvisningen behandlar varken generationsväxlingar i fråga om gårdsbruk eller frågor i anslutning till internationella generationsväxlingar.

 

Överdirektör Maija-Leena Rautanen
Överinspektör Ann-Mari Kemell

Ladda ner anvisningen i sin helhet:

Sidan har senast uppdaterats 18.3.2010