Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Moms på avbokningsavgift vid hotellbokningar

Har getts
7.1.2008
Diarienummer
Dnr 47/40/2008, 7.1.2008
Giltighet
- 31.1.2017
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om skatteförvaltningen (1557/95)

I EG-domstolens dom C-277/05 Société thermale d’Eugénie-les-Bains, konstaterar domstolen, att hotellet inte var skyldigt att betala moms på bokningsavgift som hotellet behöll då kunden valde att avboka hotellrummet. Principer i avgörandet kan även tillämpas i den finländska momsbeskattningen.

Ett hotell betalar moms på inkvarteringstjänster som sker mot vederlag. Vederlaget är momspliktigt om det föreligger ett direkt samband mellan den individualiserade tillhandahållna tjänsten och det erhållna faktiska vederlaget. Dessutom skall tillhandhållandet ske inom ramen för ett rättsförhållande mellan säljaren och köparen som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer.

Om kunden då han gör sin bokning, betalar bokningsavgift, avräknas den senare av från priset på rummet. I allmänhet är avbokningsavgiften priset på ett hotelldygn.

Om hotellet debiterar avbokningsavgiften av kunden innan inkvarteringstjänsten utförs, behandlar hotellet avgiften som momspliktig förskottsbetalning.

Om ingen övernattning sker på hotellet på grund av att kunden har avbokat hotellrummet eller han inte checkar in på hotellet inom den sista tidpunkten för incheckning, är det möjligt att hotellet behåller avbokningsavgiften. Möjligt är också att hotellet efteråt debiterar avbokningsavgift genom att använda kreditkortsuppgifterna som lämnats i samband med bokningen eller att hotellet skickar en faktura åt kunden.

Avtalet om utförandet av inkvarteringstjänst uppkommer då kunden bokar ett hotellrum. I en situation där kunden häver avtalet eller avtalet hävs för att kunden uteblir, skall den betalda avbokningsavgiften anses utgöra avtalsvite för skada. Skadan för hotellet uppkommer av att kunden inte använder tjänsten. Enligt EG-domstolen är avgiften inte ett vederlag för en tillhandahållen självständig tjänst som kan individualiseras, och är därmed momsfri. Det inverkar inte på momshanteringen att den ersättning som hotellet uppbär inte motsvarar skadans verkliga värde.

Då avtalet hävs, korrigerar hotellet sin tidigare bokning och bokar ersättningen i övriga inkomster. Om hotellet hade utfärdat en faktura åt kunden för avbokningsavgiften, skall hotellet ge en ny faktura som inte innehåller moms.

 

Biträdande direktör Anneli Kukkonen

Överinspektör  Iris KavoniusSidan har senast uppdaterats 8.1.2008