Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Privat bruk av fritidsbostad

Har getts
11.9.2008
Diarienummer
ad. 1359/345/2008
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om skatteförvaltningen (237/08)
Ersätter anvisningen
29.8.2008 Svar nr 1 i anvisningen Dnro 1359/345/2008

Högsta förvaltningsdomstolen har den 13 augusti 2008 meddelat ett beslut (L 1881) som gäller avdrag av utgifter som hänför sig till en fritidsbostad som ägs av en fastighetssammanslutning.  HFD ansåg att det inte lagts fram en utredning som i tillräcklig grad bevisar att meningen har varit att hyra ut fastigheten i Lappland också utanför vintersäsongen. Sammanslutningen fick dra av utgifter för 21 veckors användning som hyresfastighet och den övriga tiden i privat bruk i förhållande 21/52. Enligt sammanslutningens anmälan har privatbrukets andel varit en vecka per år. Beslutet innebär att stugan har ansetts vara i privatbruk också under alla de övriga 31 veckor då stugan inte varit uthyrd.

Till följd av beslutet ändrar Skatteförvaltningen svaret på fråga nr 1 i anvisningen den 29 augusti 2008, Dnr 1359/345/2008 till den del svaret gällde användningstiden av fritidsbostad. Skatteförvaltningen anser att den enda delägaren i aktiebolaget hade bestämmanderätt om i vilken omfattning han använde en fritidsbostad som var i bolagets ägo under den tid bostaden inte var uthyrd eller i representationsbruk. Fastigheten omfattades inte av inkomstförvärvet trots att delägaren enligt sin egen anmälan endast hade använt fastigheten under två veckors tid. Av den anledningen kan man anse att användningstiden av en villafastighet fördelas enligt följande:

  ursprunglig anvisning ny anvisning
representationstillställningar 1/6 1/52
uthyrning 3/6 3/52
privatbruk 2/6 48/52
Sidan har senast uppdaterats 11.9.2008