Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Grynderentreprenadverksamhet i beskattningen – Anvisningen preciseras i fråga om tilllämpningstidpunkten

Har getts
19.12.2008
Diarienummer
2162/345/2008
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (237/08)
Ersätter anvisningen
Kapitel 6 i anvisningen av 1447/345/2008

Skatteförvaltningen gav 10.9.2008 en anvisning Grynderentreprenadverksamhet i beskattningen (Dnr 1447/345/2008) bl.a. på grund av att det i beskattningspraxis rått oenhetlig tolkning om hur inkomster av grynderentreprenadverksamhet ska periodiseras. Det är framförallt Bokföringsnämndens (KILA) anvisning av 17.1.2006 om behandlingen av verksamhet som hänför sig till grynderentreprenad i bokslutet och verksamhetsberättelsen som förorsakat oenhetlighet. Eftersom Skatteförvaltningens anvisning kanske kan tidigarelägga beskattningen av inkomster av grynderentreprenadverksamhet, har Skatteförvaltningen, med hänvisning till förtroendeskyddet, ansett att periodiseringen enligt KILA:s anvisning ska godkännas i beskattningen av räkenskapsperioder som går ut under skatteåret 2008 om den skattskyldige tillämpat den i sin beskattning under tidigare år.

Med beaktande av att Skatteförvaltningens anvisning inte gavs förrän i september 2008 och att byggnadsentreprenader är långvariga har det för företag inte funnits tillräckligt med tid för att under skatteåret 2008 anpassa sig till den nya situationen. Dessutom har den snabba försämringen i den ekonomiska situationen inte gjort det möjligt för företag att anpassa sig på ett väntat sätt. Skatteförvaltningen ändrar därför punkt 6 Tillämpningstidpunkt i sin anvisning och anser att Skatteförvaltningens anvisning Dnr 1447/345/2008 inte ska iakttas i beskattningen förrän fr.o.m. skatteåret 2010 i fråga om de skattskyldiga som tillämpat periodiseringen enligt KILA:s anvisning.

 

Biträdande direktör  Anneli Kukkonen


Överinspektör   Anniina KorhonenSidan har senast uppdaterats 19.12.2008