Naturaförmåner i beskattningen

Har getts
17.2.2021
Diarienummer
VH/877/00.01.00/2021
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
VH/414/00.01.00/2021

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Luontoisedut verotuksessa