Naturaförmåner i beskattningen

Har getts
25.1.2021
Diarienummer
VH/414/00.01.00/2021
Giltighet
25.1.2021 - 16.2.2021
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
VH/6530/00.01.00/2020

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Luontoisedut verotuksessa