Naturaförmåner i beskattningen

Har getts
28.1.2020
Diarienummer
VH/5738/00.01.00/2019
Giltighet
28.1.2020 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
VH/452/00.01.00/2019

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Luontoisedut verotuksessa