Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen

Har getts
17.5.2018
Diarienummer
A73/200/2018
Giltighet
1.1.2018 - 31.12.2018
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
A255/200/2017

I denna anvisning behandlas fastställande av gängse värde i arvs- och gåvobeskattningen. Det primära målet är att praxisen och förfaranden i samband med bestämmande av det gängse värdet ska vara enhetliga i hela landet. I anvisningen beskrivs de allmänna principer som i arvs- och gåvobeskattningen tillämpas vid bestämmande av värden, olika värderingsmetoder samt bestämmande av det gängse värdet för enskilda egendomsposter.

Denna anvisning ersätter Skatteförvaltningens anvisning med samma namn av 15.12.2017. Punkterna 2.8 och 2.15 i anvisningen har ändrats till följd av högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2017:195 från 19.12.2017 om beskattning av kapitaliseringsavtal. Ändrade punkter tillämpas i arvs- och gåvobeskattningen som verkställs 19.12.2017 eller senare.

Även den tidigare versionen av anvisningen från 15.12.2017 finns kvar på sin tidigare plats på skatt.fi.

Den uppdaterade versionen av anvisningen ska tillämpas på de arvs- och gåvoskatteärenden där skattskyldigheten börjat 1.1.2018 eller därefter.

generaldirektör Markku Heikura

skattedirektör Pauli Kinnunen

Bilaga

Anvisning: Värdering av tillgångar vid arvs- och gåvobeskattningen, fr.o.m. 1.1.2018 (pdf)

Sidan har senast uppdaterats 21.5.2018