Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Överlåtelse av bolagsandel vid inkomstbeskattningen och gåvobeskattningen

Har getts
21.4.2010
Diarienummer
330/349/2010
Giltighet
- 16.4.2019
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (237/08)

Bestämmelser om beräkning av överlåtelsevinst tillämpas vid överlåtelse av bolagsandel i öppet bolag och kommanditbolag samt vid personbeskattningen av bolagsmannen då ett personbolag upplöses. Överlåtelse av en bolagsandel kan leda till skattepåföljder i inkomstbeskattningen men också i gåvobeskattningen, i synnerhet då bolagsandelar ofta överlåts mellan nära anhöriga till ett pris som understiger bolagsandelens gängse värde. Syftet med denna anvisning är att behandla de viktigaste bestämmelserna som reglerar överlåtelse av bolagsandelar samt de principer enligt vilka beloppet av skattepliktig inkomst och gåva beräknas i vissa specialfall. I denna anvisning behandlas inte situationer där bolagsmannen är ett personbolag, aktiebolag eller annat samfund.

För gåvobeskattningens del behandlas i synnerhet fastställandet av det gängse värdet på en bolagsandel i syfte att komplettera Skatteförvaltningens anvisning Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen (Dnr 746/36/2009). I anvisningen behandlas inte de specialfall som hänför sig till generationsväxlingar. Dessa har behandlats i Skatteförvaltningens anvisning Företagets generationsväxling i beskattningen (Dnr 57/349/2010).

Biträdande direktör Anneli Kukkonen
Överinspektör Ann-Mari Kemell

Ladda ner Företagets generationsväxling i beskattningen -anvisningen i sin helhet:
Överlåtelse av bolagsandel vid inkomstbeskattningen och gåvobeskattningen (pdf, 20 sivua, 205 kb)

 

Sidan har senast uppdaterats 21.4.2010