Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Tulorekisteriyksikkö vastaa rekisterinpitäjänä EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien tietosuojaoikeuksiesi toteuttamisesta. Voit esittää tietosuojaoikeuksiasi koskevan pyynnön vapaamuotoisesti kirjallisesti ja lähettää sen meille alla olevaan osoitteeseen:

POSITIIVINEN LUOTTOTIETOREKISTERI
PL 2
00055 Tulorekisteri

Lisätietoa tietosuojaoikeuksistasi löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Jos tarvitset apua oikeuksiesi käytössä, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä

Positiiviseen luottotietorekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä, lukuun ottamatta ilmoitusvelvollisen luotonantajan nimeä ja yritys- ja yhteisötunnusta tai ulkomaista organisaatiotunnistetta, jotka Tulorekisteriyksikkö voi julkaista verkkosivuillaan. Tietoja voidaan luovuttaa vain positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa säädettyihin käyttötarkoituksiin.

Asianosaisena sinulla on aina oikeus saada tieto itseäsi koskevista asiakirjoista.

Muiden kuin positiiviseen luottotietorekisteriin tallennettujen luotto- ja tulotietojen julkisuus määräytyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki) mukaan. Viranomaisen asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta viranomaisen asiakirjasta siten kuin julkisuuslaissa säädetään.

Oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä perusteilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme näillä verkkosivuilla antamaan sinulle kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä positiivisen luottotietorekisterin toiminnassa. Jos tarvitset lisätietoja, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Oikeus saada tutustua omiin tietoihin

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö henkilötietojasi. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös henkilötiedoistasi, joita käsittelemme.

Voit tehdä meille pyynnön saada tutustua omiin tietoihisi alla olevalla paperilomakkeella tai yhteydenottolomakkeella.

Pyyntö saada tutustua omiin henkilötietoihin

Yhteydenottolomake

Pääset tutustumaan positiivisen luottotietorekisterin tietoihin yksityishenkilöiden sähköisessä asiointipalvelussa. Näet sieltä luotonantajien ilmoittamat viimeisimmät luottojen tiedot ja sinusta tilatut luottotietorekisteriotteet. Palvelun käyttöön tarvitset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Voit tehdä vaatimuksen meille vapaamuotoisesti kirjallisesti.

Positiivisen luottotietorekisterin luottojen tiedot ovat luotonantajien ilmoittamia ja tulotiedot ovat peräisin tulorekisteristä. Näet positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa viimeisimmät luotonantajan ilmoittamat tiedot. Myös luottotietorekisteriote muodostetaan aina viimeisimpien tietojen perusteella.

Jos huomaat luottotiedoissasi virheen, sen oikaiseminen on tärkeää, sillä luotonantajat käyttävät rekisterin tietoja luottokelpoisuutesi arvioinnissa. Virheen oikaisemiseksi voit olla yhteydessä Tulorekisteriyksikköön tai siihen luotonantajaan, jonka ilmoittamissa tiedoissa virhe on. Ottamalla yhteyttä suoraan luotonantajaan saat asian yleensä nopeammin selvitetyksi. Kun otat yhteyttä meihin, selvitämme asiaa luotonantajan kanssa ja pyydämme ensisijaisesti luotonantajaa korjaamaan virheen ilmoittamalla oikeat tiedot rekisteriin.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jos mielestäsi käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Voit tehdä vaatimuksen meille vapaamuotoisesti kirjallisesti.

Positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa on erikseen säädetty, että voimme luovuttaa tietoja luotonantajille ja muille tiedonsaantiin oikeutetuille sekä viranomaisille myös tilanteessa, jossa rekisteröity on kiistänyt tietojensa paikkansapitävyyden ja vaatinut käsittelyn rajoittamista. Tällaisessa tilanteessa luotonantajan tilaamalla luottotietorekisteriotteella näkyy tieto siitä, että olet vaatinut käsittelyn rajoittamista. Merkintä näkyy luottotietorekisteriotteella, kunnes asia on selvitetty. Merkinnän ansiosta luotonantaja tai muu luottotietorekisteriotetta käyttävä voi huomioida omassa toiminnassaan sen, että tietojen paikkansapitävyys on kyseenalaistettu.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Meillä on lakisääteinen velvollisuus positiivisen luottotietorekisterin tietojen käsittelyyn. Tämän vuoksi sinulla ei ole yleensä oikeutta vastustaa tietojesi käsittelyä eli pyytää, ettemme käsittelisi niitä lainkaan.

Silloin kun henkilötietojesi käsittely ei perustu meidän lakisääteisen velvoitteemme hoitamiseen, sinulla on halutessasi oikeus vastustaa sitä. Voit tehdä pyynnön milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tällöin emme enää saa käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Voit tehdä vaatimuksen meille vapaamuotoisesti kirjallisesti.

Oikeus tietojen poistamiseen

Meillä on velvollisuus kerätä positiiviseen luottotietorekisteriin laissa säädetyt tiedot ja säilyttää niitä laissa säädetyn säilytysajan. Tämän vuoksi tietojasi ei voida poistaa rekisteristä, vaikka vaatisitkin niiden poistoa.

Jos tietojen käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus milloin tahansa pyytää meitä poistamaan sinua koskevat tiedot.

Uutiskirjeen ja järjestelmätiedotteen tilaajien sähköpostiosoitteiden käsittely perustuu suostumukseesi. Voit peruuttaa uutiskirjeen tai järjestelmätiedotteen milloin tahansa vapaamuotoisesti, minkä jälkeen tiedot poistetaan välittömästi.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä emmekä profilointia käsittelemiemme henkilötietojen perusteella.

Oikeus tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle henkilötietojesi käsittelystä. Lisätietoa ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Ota yhteyttä tietosuojaoikeuksiisi liittyen

Jos haluat vaatia tietojesi oikaisemista, tietojesi käsittelyn rajoittamista tai haluat tutustua omiin henkilötietoihisi, ota meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella.

Yhteydenottolomake

Sivu on viimeksi päivitetty 22.4.2024