Pyyntö saada tutustua omiin henkilötietoihin

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan sinulla on oikeus saada tietää, käsitelläänkö henkilötietojasi positiivisessa luottotietorekisterissä. Jos henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus saada tutustua niihin ja saada niistä jäljennös.

Pyynnön voi puolestasi tehdä myös laillinen edustajasi eli edunvalvoja tai huoltaja taikka asiamies. Puolesta asioijan pitää liittää mukaan asiakirja, esimerkiksi valtakirja, josta käy ilmi nimenomainen valtuus pyytää puolestasi pääsyä henkilötietoihisi. Kuolinpesän edustaja ei voi pyytää vainajan henkilötietoja.

Täytä lomake huolellisesti ja täsmennä, mitä henkilötietoja pyyntö koskee. Voit rajata pyyntöä esimerkiksi tiettyjen henkilötietojen mukaan tai pyytämällä tiedot tietyltä aikaväliltä. Kattavan kuvan siitä, mitä henkilötietoja käsittelemme ja mihin tarkoituksiin, saat tutustumalla tietosuojakäytäntöihimme.

Palauta lomake postitse osoitteeseen

Positiivinen luottotietorekisteri
PL 2 00055
Tulorekisteri

Jäljennös henkilötiedoista on maksuton. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä jäljennöksestä maksun. Maksu määräytyy sen mukaan, miten paljon jäljennöksen muodostamisesta on aiheutunut todellisia hallinnollisia kustannuksia. Jos jäljennöksestä peritään maksu, ilmoitamme sinulle siitä etukäteen. Maksun perusteet löytyvät Verohallinnon hinnastosta kohdasta asiakirjaluovutukset.

Tulorekisteriyksikkö käsittelee pyyntösi kuukauden kuluessa. Koska jäljennös sisältää salassa pidettäviä tietojasi, tunnistamme sinut puhelimitse ennen tietojen toimittamista. Tiedot lähetetään kirjeitse tai sähköpostitse lomakkeessa ilmoittamaasi osoitteeseen. Tiedot voidaan lähettää myös kirjattuna kirjeenä.

Lataa lomake

Pyyntö saada tutustua omiin henkilötietoihin, (pdf)

Täyttöohjeet

Tiedot henkilöstä, jota pyyntö koskee

Ilmoita tässä tiedot henkilöstä, jota pyyntö koskee. Täytä kenttiin sukunimi, kaikki etunimet, henkilötunnus ja osoite.

Pyyntö saada tutustua omiin henkilötietoihin

Täytä Pyynnön aikaväli -kohtaan aikaväli, jolta haluat tiedot. Täytä päivämäärät muodossa ppkkvvvv.

Seuraavassa kohdassa valitse rastilla jäljennöksen toimitustapa.

 • Pyydän, että tiedot toimitetaan postitse kirjeenä.
  • Tiedot toimitetaan tavallisena kirjeenä tai kirjattuna kirjeenä edellä ilmoittamaasi osoitteeseen.
 • Pyydän, että tiedot toimitetaan sähköpostitse turvapostina alla ilmoittamaani sähköpostiosoitteeseen.
  • Jos valitset toimitustavaksi sähköpostin, täytä kenttään aina sähköpostiosoite.

Valitse, mitä henkilötietoja pyyntösi koskee

Rastita, mitä henkilötietojasi pyyntö koskee. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

 • Kaikki tiedot
  • Jos valitset tämän vaihtoehdon, huomioithan, että sinulle toimitettava tietomäärä voi olla suuri.
 • Yksilöinti- ja yhteystiedot
  • Jos valitset tämän vaihtoehdon, toimitamme sinulle yksilöinti- ja yhteystiedot, jotka sinusta on tallennettu asiakkuudenhallintajärjestelmäämme.
 • Laajemmat tiedot luotoista (kaikki rekisteriin tehdyt ilmoitukset)
  • Jos valitset tämän vaihtoehdon, toimitamme sinulle kaikki ilmoitukset, jotka luotonantajat ovat tehneet rekisteriin luotoistasi. Jos haluat tarkistaa luottojesi ajantasaiset tiedot, valitse tämän sijasta vaihtoehto Luottojen ajantasaiset tiedot tai tarkista luottojesi tiedot positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.
 • Tulotiedot
  • Jos valitset tämän vaihtoehdon, toimitamme sinulle tulorekisteristä saadut tulotiedot enintään viimeisen kahden vuoden ajalta.
 • Puhelutallenteet
  • Jos valitset tämän vaihtoehdon, toimitamme sinulle puhelutallenteet meille soittamistasi puheluista. Täsmennä lisätietokenttään puhelun päivämäärä ja kellonaika, palvelunumero, johon soitit, sekä numero, josta soitit. Puhelutallenteita säilytetään enintään 6 kuukautta.
 • Luottojen ajantasaiset tiedot
  • Jos valitset tämän vaihtoehdon, toimitamme sinulle luottojesi ajantasaiset tiedot. Nämä ovat samat tiedot, jotka näet positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.
 • Luotonantajien tilaamat luottotietorekisteriotteet
  • Jos valitset tämän vaihtoehdon, toimitamme sinulle luottotietorekisteriotteet, jotka luotonantajat ovat tilanneet tiedoistasi. Näet tilatut luottotietorekisteriotteet myös positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.
 • Tiedot vapaaehtoisesta luottokiellosta
  • Jos valitset tämän vaihtoehdon, toimitamme sinulle tiedot vapaaehtoisesta luottokiellostasi, jos olet tehnyt sen.
 • Muut tiedot ja asiakirjat (täsmennä lisätietokentässä)
  • Täsmennä lisätietokentässä, mitä tietoja pyyntösi koskee.

Anna halutessasi pyyntöön liittyviä lisätietoja

Tässä kohdassa voit täsmentää pyyntöäsi. Jos haluat puhelutallenteet, täsmennä tähän kenttään puhelun päivämäärä ja kellonaika, palvelunumero, johon soitit, sekä numero, josta soitit.

Allekirjoitus

Merkitse päiväys, allekirjoituksesi ja nimenselvennyksesi. Anna myös puhelinnumero, josta tavoitamme sinut. Puhelinnumero on pakollinen tieto. Tunnistamme sinut puhelimitse ennen tietojen toimittamista.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.6.2024