Verkkolomakkeet

Mitä tietoja käsittelemme?

Positiivisen luottotietorekisterin verkkosivuilta löytyvät yhteydenotto-, havainto- ja palautelomakkeet sekä sidosryhmätestauksen lomakkeet.

Löydät lomakkeet sivulta Yhteystiedot ja asiointi.

Lomakkeilla kerätään yhteydenottojen, havaintojen ja palautteiden käsittelemiseksi sekä sidosryhmätestauksen yhteydenpitooon tarpeelliset tiedot: lomakkeen lähettäjän nimi, organisaatio, Y-tunnus, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Sidosryhmätestauksen yhteydenpitoon voidaan käyttää myös ennen 19.2.2024 Enter-portaalissa kerättyjä yhteystietoja.

Käsittelemme lomakkeita Verohallinnon palvelunhallintajärjestelmässä, jonka toimittajana on ServiceNow.

Mihin tietojen käsittelymme perustuu?

Käsittelemme henkilötietoja yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan e alakohta).

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Henkilötietojen käsittelijät

Sovellushallinnan palveluissa, esimerkiksi virheselvittelyssä, käytämme seuraavia toimijoita: Innofactor Software Oy, Gofore Oyj, Gofore Verify Oy ja Advania Finland Oy.

Henkilötietoja käsitellään palvelunhallintajärjestelmässä, jonka toimittajana on ServiceNow.

Tietojen säilyttäminen

Noudatamme tietojen säilyttämisessä Verohallinnon tiedonohjaussuunnitelmaa. Lomakkeita säilytetään palvelunhallintajärjestelmässä enintään kuusi vuotta.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Tulorekisteriyksikkö vastaa tietosuojaoikeuksiesi toteuttamisesta. Voit esittää tietosuojaoikeuksiasi koskevan pyynnön vapaamuotoisesti kirjallisesti ja lähettää sen meille alla olevaan osoitteeseen:

POSITIIVINEN LUOTTOTIETOREKISTERI
PL 2
00055 Tulorekisteri

Jos tarvitset apua oikeutesi käyttämisessä, voit aina olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Oikeus saada tutustua omiin tietoihin

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö henkilötietojasi. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös henkilötiedoistasi, joita käsittelemme.

Voit tehdä meille pyynnön saada tutustua omiin tietoihisi alla olevalla paperilomakkeella tai yhteydenottolomakkeella.

Pyyntö saada tutustua omiin henkilötietoihin

Yhteydenottolomake

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jos mielestäsi käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Silloin kun henkilötietojesi käsittely ei perustu meidän lakisääteisen velvoitteemme hoitamiseen, sinulla on halutessasi oikeus vastustaa sitä. Voit tehdä pyynnön milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tällöin emme enää saa käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle henkilötietojesi käsittelystä. Lisätietoa ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 22.4.2024