Rekisterin maksullisuus

Positiivisen luottotietorekisterin luottotietorekisteriotteen kyselyt ovat luotonantajille maksullisia. Tällä sivulla kerrotaan laskutuksesta ja rekisterin maksullisuuden perusteista.

Mitkä ovat laskutuksen perusteet?

Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö perii maksun luotonantajan luottotietorekisteriotteen kyselyyn annetuista vastauksista. Luotonantajaa laskutetaan henkilön otteen kyselyistä seuraavissa tilanteissa:

  • Henkilöllä on luottoja (vastauksena kyselyyn luotonantaja saa luottotietorekisteriotteen).
  • Henkilöllä ei ole luottoja (vastauksena kyselyyn luotonantaja saa luottotietorekisteriotteen).
  • Henkilöä ei löydy rekisteristä (vastauksena kyselyyn luotonantaja saa ilmoituksen siitä, että asiakasta ei löydy).
  • Henkilö on kuollut (vastauksena kyselyyn luotonantaja saa tiedon henkilön kuolemasta ja kuolinpäivästä).

Myös virheellisellä henkilötunnuksella tehty kysely on laskutettavaa, jos virheellinen henkilötunnus täyttää henkilötunnuksen muotovaatimukset.

Luottotietorekisteriotteen kyselyjen laskutus perustuu positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain 31 § 3 momenttiin, jonka mukaan tietojen luovutuksesta lain 21 §:ssä tarkoitetulle toimijalle peritään maksu.

Luottotietorekisteriotteen hinta on vahvistettu

Luottotietorekisteriotteen kyselyn hinta on 1,04 euroa. Hinta vahvistettiin valtiovarainministeriön antamalla asetuksella joulukuussa 2023. Asetus on määräaikainen, ja se on voimassa 1.4.–31.12.2024. Asetus uusitaan vuosittain.

Kyselyt laskutetaan kuukausittain

Positiivisen luottotietorekisterin laskutuskausi on kalenterikuukausi. Tulorekisteriyksikkö lähettää luotonantajille kuukausittain laskun, johon kootaan edellisen kuukauden aikana tehdyt luottotietorekisteriotteen kyselyt.

Luottotietorekisteriotteen kyselystä perittyyn maksuun voi vaatia oikaisua Tulorekisteriyksiköltä kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseen on laskun liitteenä.

Laskutustiedot pyydetään tietolupahakemuksessa

Positiivisen luottotietorekisterin tietolupahakemuksessa kysytään organisaation laskutusosoite, laskutuksen kieli (suomi, ruotsi, englanti) sekä laskutuksen yhteyshenkilö. Laskut lähetetään aina ensi sijassa verkkolaskuina. Hakemuksessa voi myös ilmoittaa laskutuksessa käytettävän viitteen, jos viitteet ovat organisaatiossa käytössä.

Laskutustiedot tallennetaan sähköiseen asiointipalveluun, ja niitä voi tarvittaessa muokata sivulla Laskutus ja yhteystiedot.

Luottotietorekisteriotteen kyselyn hinta perustuu valtionvarainministeriön antamaan asetukseen

Luottotietorekisteriotteen kyselystä perittävän maksun perusteista säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992). Maksullisesta luottotietorekisteriotteen kyselystä eli suoritteesta ja maksun määrästä säädetään valtionvarainministeriön antamalla asetuksella Verohallinnon Tulorekisteriyksikön suoritteiden maksullisuudesta. Asetus astuu voimaan positiivisen luottotietorekisterin käytön aloituksen yhteydessä 1.4.2024 ja on voimassa vuoden 2024 loppuun asti. Asetus uusitaan vuosittain, ja uusimisen yhteydessä maksullisesta suoritteesta perittävään hintaan voi tulla muutoksia.

Maksullisen suoritteen hinta lasketaan omakustannusarvon mukaisesti: Tietojen luovutuksesta perittävä maksu kattaa positiivisen luottotietorekisterin toiminnan järjestämisestä sekä järjestelmän ylläpidosta syntyvät vuosittaiset kustannukset, jotka aiheutuvat luotonantajille tuotettavista palveluista. Maksulla katetaan myös vastaava osuus rekisterin perustamiskustannuksista vuosittaisina poistoina laskettuna.

Tutustu positiivisen luottotietorekisterin ohjeisiin:

Sivu on viimeksi päivitetty 3.10.2023