Luottotietorekisteriote

Luottotietorekisteriote on kooste tiedoista, jotka henkilöstä on tallennettu positiiviseen luottotietorekisteriin. Luotonantajat tilaavat rekisteristä luottotietorekisteriotteen, kun ne arvioivat henkilön luottokelpoisuutta. Otteen voi kuitenkin tilata vain tarkasti määritellyissä tilanteissa, joista säädetään laissa.

Luottotietorekisterin tietojen käyttöä on kuvattu yksityiskohtaisesti ohjeessa Tietojen luovuttaminen positiivisesta luottotietorekisteristä.

Luottotietorekisteriotteessa on tiedot henkilön luotoista ja tuloista sekä tieto vapaaehtoisesta luottokiellosta. Tulotiedot eli tiedot henkilölle maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista ovat peräisin tulorekisteristä. Tulotiedot näytetään luottotietorekisteriotteessa kuukausituloina viimeiseltä 12 kuukaudelta.

Luottotietorekisteriotteessa on seuraavat tiedot:

Tunnistetiedot

 • sen henkilön henkilötunnus, jonka tiedot otteeseen on koottu
 • sen organisaation tunniste, joka otteen on tilannut.

Luottotietojen yhteenveto

 • niiden luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien lukumäärä, jotka ovat myöntäneet tai välittäneet henkilölle luottoja
 • henkilöllä olevien luottojen lukumäärä
 • luotoista viimeksi maksettujen suoritusten yhteissumma (summaan lasketaan kustakin luotosta viimeksi maksetun lyhennyksen, koron tai kulujen määrä)
 • leasingsopimusten kuukausimaksujen yhteissumma
 • sellaisten luottojen lukumäärä, joissa henkilö on takaajana.

Luoton tiedot

 • luoton tyyppi: kertaluotto, jatkuva luotto tai leasing
 • luottosopimuksen tekopäivä
 • velallisten lukumäärä
 • luoton valuutta
 • tieto siitä, liittyykö luottoon vakuus, sekä vakuuden tyyppi
 • lyhennysvapaiden jaksojen alku- ja päättymispäivä meneillään olevista ja tulevaisuuteen ajoittuvista jaksoista
 • vähintään 60 päivää viivästyneen maksuerän eräpäivä ja maksuerästä maksamatta oleva määrä
 • tieto luoton eräännyttämisestä
 • seuraavat tiedot, jos luoton tyyppi on leasing:
  • leasingsopimuksen alkupäivä, jos se poikkeaa luottosopimuksen tekopäivästä
  • loppukauppahinta, jos sopimus edellyttää lunastusta
 • seuraavat tiedot, jos luoton tyyppi on kertaluotto:
  • luoton käyttötarkoitus
  • maksuohjelman viimeinen eräpäivä
  • luoton myönnetty ja nostettu määrä
  • luoton saldo
  • lyhennysväli
  • lyhennystapa, jos luotto maksetaan yhdessä erässä (bullet) tai jos luoton viimeinen maksuerä on huomattavasti säännöllistä maksuerää suurempi (balloon)
 • seuraavat tiedot, jos luoton tyyppi on jatkuva luotto:
  • luottoraja
  • luoton käytetty määrä ja arvopäivä.

Tulotiedot ja luottokielto

Luottotietorekisteriotteessa on henkilön brutto- ja nettotulot viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajalta. Jos henkilö on tehnyt vapaaehtoisen luottokiellon, otteessa on tieto luottokiellosta sekä luottokiellon syy.

Lisäksi otteessa on merkintä, jos henkilö on kiistänyt rekisteriin tallennetun tiedon paikkansapitävyyden (henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla).

Sivu on viimeksi päivitetty 17.3.2022